موقعیت فعلی شما : خانه/

نوشته‌های «کلر ژوبرت» زلال است

احمدی خواستار اهدای کتاب «نذر پرپرک» به بچه‌های دوستان و آشنایان شد و گفت: در این شرایط اقتصادی کمتر کسی مثل کلر ژوبرت کتاب‌هایش را نذر می‌کند.

آخرین اخبار