موقعیت فعلی شما : خانه/

راه اندازی مهدهای کودک استاندارد در استان همدان

حمیدرضا الوند،مدیرکل بهزیستی همدان گفت: امسال مهد کودک استاندارد از نظر نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آموزشی مناسب توسط بخش خصوصی در همدان راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار