موقعیت فعلی شما : خانه/

۲۰۰ مرکز سیار روستایی همدان زير پوشش خدمات فرهنگی و هنری قرار می‌گیرند

محمدرضا جوادی مديركل كانون پروروش فكري كودكان و نوجوانان همدان از زير پوشش خدمات فرهنگی و هنری قرار گرفتن ۲۰۰ مراکز سیار روستایی خبر داد.

آخرین اخبار