موقعیت فعلی شما : خانه/

«قصه های ترسناک»به نویسندگی محمدرضاشمس

محمدرضا شمس، نویسنده کودک و نوجوان، از تالیف مجموعه سه جلدی «قصه‌های ترسناک» برای کودکان خبر داد و گفت که آن را برای چاپ به انتشارات هوپا تحویل داده است.

داستان های ترسناک برای بچه ها لازم است

یمحمدرضا شمس از نگارش قصه هایی در مورد هیولا و اشباح برای کودکان خبر داد و گفت: داستان های ترسناک به تخلیه هیجانات بچه ها کمک می کند.

آخرین اخبار