موقعیت فعلی شما : خانه/

مرگ ۳کودک در تانکر آب

سرهنگ “محمدرضا ايران نژاد “فرمانده انتظامی شهرستان سيرجان از جان باختن 3 کودک در تانکر آبی در این شهر خبر داد و گفت: مراقبت از كودكان توسط والدين در جهت پيشگيری از سوانح بسيار حائز اهميت است .

آخرین اخبار