موقعیت فعلی شما : خانه/

حکم قانون برای آزار جنسی کودکان

به گزارش کودک پرس  ، در خبرها خواندم مردی میانسال که در یک مهدکودک به‌عنوان آشپز فعال بوده، یک کودک را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است و از سوی دیگر قاضی چند مورد آزار به دست همین مرد را تایید می‌کند، ولی پرونده تنها یک شاکی دارد. لازم می‌دانم درباره این پرونده […]

آخرین اخبار