موقعیت فعلی شما : خانه/

دختری که قربانی سهل انگاری پزشکان شد

ستایش موسایی کودک 8 ساله 15 روز پیش تصادف می کند و به خاطر شکستگی پا به اتاق عمل بیمارستان نکوئی استان قم منتقل می شود که به دلیل اشتباه بزرگ پزشک بیهوشی، ستایش به کما می رود.

آخرین اخبار