موقعیت فعلی شما : خانه/

غرق شدن ۳ نوجوان در دريای خزر

۳ نوجوان در دریای خزر در محدوده چمخاله لنگرود غرق شدند.

غرق شدن ۲ مسافر در تالش

۲ نوجوان کرجی در دریای خزر در محدوده تالش غرق شدند.

رکورد پاروزنی دریای خزر در با شعار نه به ازدواج کودکان

لغو کار کودک و ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال شعاری بود که ورزشکار اجتماعی و فعال حقوق کودک برای تحقق آن سومین رکورد خود را این بار در دریای خزر به ثبت رساند. احمد شعبانی فرد رکورددار ورزش سه گانه کشور این بار مسیر ۶۵۰ کیلومتری عرض دریای خزر را با شعار «ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال؛ همین امروز» پارو زد.

جوانی که بانیت مهربانی خزر را شناکرد

جوانی که به عشق «کودکان کار» ۱۳۰۰ کیلومتر از دریای خزر را شنا کرده تا پیام حمایت از کودکان کار را به گوش مردم و مسئولین برساند.

آخرین اخبار