موقعیت فعلی شما : خانه/

اشاره به اهمیت تئاتر کودک و نوجوان در نشست هنرمندان مشهدی

حسین فدایی حسین از نویسندگان مطرح کشورمان در دیداری با هنرمندان فعال در زمینه کودک و نوجوان به بررسی آثار آنان پرداخت.

آخرین اخبار