موقعیت فعلی شما : خانه/

شناسایی 2900 کودک بازمانده از تحصیل دراستان یزد

سیدحسین سالاری،مدیر اجتماعی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: با اجرای طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان یزد حدود 2 هزار و 900 کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده است.

آخرین اخبار