موقعیت فعلی شما : خانه/

آموزش مواجه شدن کودک با شکست به روش صحیح

در این قسمت راهکارهایی را به شما آموزش می دهیم تا به فرزندان تان کمک کنید که یاد بگیرند بدون ترس با شکست مواجه شوند.

باید از کتاب‌محوری به سمت بسته‌های تربیتی‌یادگیری حرکت کنیم

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: رویکرد سازمان تعلیم و تربیت کودک این است که در مقابل کتاب‌محوری به سمت بسته‌های تربیتی‌یادگیری برویم و از آموزش نیز کمتر استفاده کنیم.

چین رتبه دوم را در هزینه های تربیت کودک درجهان دارد

یک مرکز تحقیقات برجسته چینی فاش کرد که چین یکی از گرانترین کشورهای جهان در حوزه تربیت کودکان است و در این زمینه از آمریکا و ژاپن پیشی گرفته است.

مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

در راسـتای منافع عالیه کودکان و با هـدف تأمین شـرایط بهتر برای رشـد و تربیت کودک و نوجوان در خانواده و بهبود فراینـد بازپیونـد یا واگذاری سـرپرستی کودکان فاقد سـرپرست موثر به خانواده جایگزین و در اجرای ماده ۱۳ الحـاقی به آیین نـامه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سـرپرست و بدسـرپرست مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت وزیران ، سازمـان بهزیستی درنظر دارد نسبت به سپردن کودکان و نوجوانان به خانواده های واجد شرایط خانواده میزبان اقدام نماید.

برای تربیت فرزندت به جای داد زدن این کارها رو بکن

زمانی که فرزندتان به حرف شما گوش نمی کند نباید سریع عصبانی شوید و سر کودک داد و فریاد بزنید، میتوانید روش های تربیتی بهتری را به جای این رفتارها به کار ببرید.

باید برای تربیت سردار سلیمانی‌های آینده ریل‌گذاری کنیم

یک فعال حوزه مشاوره کودک گفت: باید با تربیت درست فرزندان‌مان برای آینده قهرمانانی همچون سردار سلیمانی به کشور تقدیم کنیم.

هنگام زمین خوردن کودکان چه کنیم؟

یکی از صحنه هایی که اغلب والدین با آن مواجه میشوند زمین خوردن کودکان است. در هنگام زمین خوردن کودک چه باید کرد؟ بهترین راه برای برخورد صحیح در این مواقع چیست؟

بهترین بازی ها برای دور کردن کودک از موبایل و تبلت

والدینی که فرزندشان زمان زیادی را با موبایل و تبلت سپری می کند می توانند برای دور کردن کودک از موبایل و تبلت، فعالیت های سرگرم کننده ای را انجام دهند.

آخرین اخبار