موقعیت فعلی شما : خانه/

ساماندهی کودکان کار به هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد

ساماندهی کودکان کار برنامه ماه کودک و نوجوان و برنامه‌های هفته گردشگری از مباحثی بود که در کارگروه اجتماعی و فرهنگی سلامت و زنان و خانواده استان مطرح و بررسی شد.

۱۰ قانون برای استفاده درست از تلویزیون

هنوز یادمان نرفته که همین چند سال پیش، کودکی به تقلید از یک سریال خودش را کشته بود تا به خیال خودش بعد از مردن زنده شود و بتواند از دیوار بگذرد و کارهایی مشابه شخصیت سریال کند. همین یک اتفاق کافی است تا برای تلویزیون دیدن بچه‌ها قوانین محکمی وضع کنیم و بیشتر مراقبشان باشیم. برای جلوگیری از خطرات تماشای تلویزیون و به بهانه روز جهانی جعبه جادویی، با این مقاله همراه شوید.

برنامه ریزی برای کودک بیش فعال

اگر فرزندتان مبتلا به این بیماری است پس احتمالا دست خودش نیست که ساعت ها وقتش را صرف انجام تکالیفش کرده و عاقبت هم نمی تواند آن ها را تمام کند. به عنوان پدر و مادر شما می توانید به او کمک کنید تا بهتر از عهده انجام تکالیفش برآید

هوش اقتصادی کودکمان را تقویت کنیم

در سن هفت سالگی برنامه ریزی مالی را شروع کنیم.

صدهزار کودک و نوجوان زنجانی در انتظار برنامه ریزی مسئولان

محمد نقی صالحی با اشاره به اینکه ماموریت و وظیفه اصلی کانون پرورش فکری، ایجاد زمینه رشد و پرورش استعدادها و ذوق و قریحه در بین کودکان و نوجوانان است، افزود: در شهرستان زنجان نزدیک به 100 هزار کودک و نوجوان زندگی می‌کنند.

مناسب سازی تعلیم های جدید برای تحقق شهر دوستدار کودک

مناسب سازی آموزش های نوین برای تحقق شهر دوستدار کودک در دستور کار قرار می گیرد.
خبرگزاری شبستان: نخستین جلسه کارگروه محیط زیست و ایمنی شهری مصوبه شهر دوستدار کودک با حضور رئیس ستاد محیط زیست و نمایندگان سازمان های ذی ربط برگزار شد.

تعداد فرزند از نگاه اسلام و رابطه آن با تربیت فرزند

يكي از بحث هايي كه در سال هاي اخير در محافل علمي مطرح شده است، موضوع تعداد فرزندان و نقش آن در تربيت فرزندان است.

آخرین اخبار