موقعیت فعلی شما : خانه/

مُبلغ مناسبی برای آموزه‌های دینی در سینمای کودک نیستیم

یک برنامه ساز کودک گفت: متاسفانه در آثار نمایشی نتوانستیم به شکلی مطلوب، مبلّغ مفاهیم دینی و قرآنی باشیم.

شخصیت کودک باید با آموزه های دینی و اسلامی تقویت شود

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: زیربنای شخصیت کودک باید با آموزه های دینی و اسلامی تقویت شود تا در بزرگسالی دچار آسیب نشود.

چاره ای برای کودک آزاریها

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت گفت: اخباری که در خصوص کودک آزاریها شنیده می شود بسیار نگران کننده است و باید چاره ای در این خصوص اندیشیده شود.

مفاهیم دینی باید به صورت یک برنامه فراگیر در مهدهای کودک باشد

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی: در ارائه مفاهیم دینی به کودکان باید طوری برنامه‌ریزی شود که با برنامه‌ها و فعالیت‌های روزمره مهدهای کودک متناقض نبوده و تقریبا در تمام برنامه ها به صورت یک چتر گسترده و یا به صورت یک برنامه فراگیر ارائه شود.

آخرین اخبار