موقعیت فعلی شما : خانه/

درخواست فعالان مدنی از دولت انگلیس برای پذیرش کودکان پناهجو از اردوگاه (جنگل) در کاله

جمعی از فعالان مدنی و حقوق بشر روز جمعه ضمن تجمع در برابر وزارت کشور انگلیس، از دولت ‘ترزا می’ خواستند که برای پذیرش شمار بیشتری از کودکان پناهجوی بدون سرپرست که در حال حاضر در شرایط بدی در اردوگاه مهاجران در بندر کاله فرانسه موسوم به ‘جنگل’بسر می برند، اقدام کند.

آخرین اخبار