موقعیت فعلی شما : خانه/

پرونده گلیم و گبه توکل آباد

محمدحسین صادقی با اشاره به تشکیل چند فقره پرونده در خصوص کودک‌آزاری طی ماه‌‌های اخیر در دادسرای استان، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه موصوف، تنها در بستر ابتلای والدین کودکان بزه دیده به اعتیاد شکل گرفته است.

آخرین اخبار