برچسب : گلزار محمدی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 7, 1399
معرفی هیات انتخاب بخش کودک و نوجوان جشنواره عروسکی‌

هیات انتخاب نمایش‌های کودک، نوجوان و خردسال و نمایش‌های بخش مرور هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران – مبارک معرفی شدند.