موقعیت فعلی شما : خانه/

فواید آشتی بچه‌ها با موزه‌ها

حسن اشرف اسلامی،مدیر موزه «کودکان ما» بهترین راه انتقال مفاهیم موزه ای به کودکان را نمایش مشارکتی و هم ذات پنداری دانست و گفت: کودکان در مسائل فرهنگی در حاشیه هستند در حالیکه اگر مهم تلقی شوند می‌توانند میراث فرهنگی آیندگان باشند.

آخرین اخبار