موقعیت فعلی شما : خانه/

بنیاد کودک، حامی دانش آموزان مستعد نیازمند!

به گزارش کودک پرس پرس : فرایند شناسایی و حمایت از افراد در بنیاد کودک شامل چند مرحله است: شناسایی کودکان و دانش آموزان مستعد تحصیل از طریق دفا‌تر بنیاد کودک ایران و سازمانهایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش، بررسی در زمینه دارا بودن شرایط و استانداردهای موسسه، جمع آوری مدارک و مستندات و در انتها […]

آخرین اخبار