موقعیت فعلی شما : خانه/

«کودکان کار سایبری» کدامند؟

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: شهرت و کسب درآمد از سوی والدین خودخواه، مهمترین دلیل پیدایش کودکان کار سایبری است.

پویش کودکان سایبری آغاز شد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از آغاز پویش کودکان سایبری خبر داد.

آخرین اخبار