موقعیت فعلی شما : خانه/

شرکت فراگیر بانوان در کنگره شعر دفاع مقدس

در مراسم اختتامیه دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس مطرح شد که بیشتر شرکت کنندگان در این کنگره بانوان و کسانی بودند که در دوران جنگ نوجوان بوده یا آن دوره را درک نکرده‌اند.

آخرین اخبار