موقعیت فعلی شما : خانه/

انتشار مجموعه «کتاب آوا» در قالب لوح فشرده

مجموعه «کتاب آوا» شامل کتاب های شنیداری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و به تازگی «جزیره بی تربیت ها» با پنج نمایشنامه در قالب لوح فشرده منتشر شده است.

آخرین اخبار