موقعیت فعلی شما : خانه/

اهدای عضو دانش‌آموز اهل لالی به ۳ بیمار جان دوباره بخشید

مدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از اهدای اعضای بدن یک کودک اهل لالی به بیماران نیازمندخبر داد.

اعضای کودک ۱۲ ساله خرمشهری به سه بیمار اهدا شد

مدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از اهدای اعضای بدن یک کودک خرمشهری به بیماران نیازمند خبر داد.

کودک مرگ مغزی روشنی بخش زندگی دو بیمار نیازمند به عضو شد

اهدای اعضای کودک مرگ مغزی روشنی بخش زندگی دو بیمار نیازمند به عضو شد.

امیرعلی به سه نفر جان دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در یکهزار و پنجاه و پنجمین عمل از اهدا کننده مرگ مغزی، امیرعلی جوانبخت ۱۰ ساله که از ICU اعصاب بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی […]

اهدای عضو در مشهد جان سه کودک را نجات داد

اهدا و پیوند اعضای بدن از یک کودک چهار ساله مرگ مغزی مشهد، نجابخش سه کودک بیمار نیازمند عضو و حیات دوباره آنها شد.

کودک مرگ مغزی به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای کودک مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۵ بیمار نیازمند به عضو شد.

نوجوان یزدی اعضای بدنش را اهدا کرد

نوجوان ۱۶ ساله یزدی بعد از مرگ مغزی، اعضا بدنش را برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا کرد.

پسر نوجوان به ۲ بیمار زندگی بخشید

کلیه‌های پسر نوجوان که به مرگ مغزی مبتلا شده‌ بود به دو بیمار نیازمند اهدا شد.

آخرین اخبار