موقعیت فعلی شما : خانه/

فروش مدال نقره المپیک برای کمک به کودک سرطانی

پیتر مالاخوسکی ورزشکار لهستانی مدال نقره اش در المپیک ریو 2016 را برای کمک به کودک سرطانی به مزایده گذاشت.

آخرین اخبار