موقعیت فعلی شما : خانه/

کودک داخل خودرو پوششی برای موادمخدر بود

به گزارش کودک پرسسرهنگ رضا محمد حسنی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان منوجان حین گشت زنی نامحسوس در محور هشت بندی -میناب با استفاده از شم و تجربه پلیسی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند. وی گفت: ماموران در هماهنگی با مقامات قضایی و کسب دستور خودرو را متوقف کردند و […]

آخرین اخبار