موقعیت فعلی شما : خانه/

گزارشی از آخرین وضعیت پلمب مهدهای کودک در تهران

ابراهیم غفاری،معاون امور اجتماعی بهزیستی تهران در رابطه با آخرین وضعیت پلمب مهدهای کودک و ارائه اخطار به صاحبین مهدها توضیحاتی را ارائه کرد.

آخرین اخبار