موقعیت فعلی شما : خانه/

تا وقتی اهرم‌های انتظامی قوی معین نشود، کارفرهنگی برای کودک‌همسری جوابگو نیست

نه کار فرهنگی کردیم ، نه فقرزدایی اتفاق افتاد که بتوان امیدوار بود به خاطر یک نان خور کمتر کودکی ده ساله به عقد مردی که 20 یا 30 سال از او بزرگتر است در نیاید.تا زمانی که اهرم های بازدارنده انتظامی ،مجازات های سنگین برای این موارد تعیین نشود کار فرهنگی جواب نمی دهد.

نگذاریم کودکان قربانی جهت گیری‌های سیاسی ما شوند

فعال حقوق بشر کودکان ضمن هشدار نسبت به تاوان سنگینی که برای حذف آموزشهای پیشگیرانه خواهیم داد، گفت: خواهشی که از مخالفین دولت دارم این است که نگذاریم کودکان قربانیان جهت گیری های سیاسی ما شوند. آسیب های این بخش از جامعه را با سیاسی کاری بیشتر نکنیم.

آخرین اخبار