موقعیت فعلی شما : خانه/

برخورد با بیمارستان هایی که کودک بیمار را رایگان درمان نکنند

درمان کودکان زیر ٧سال رایگان شد. به گفته «پدرام پاک‌آیین»، سخنگوی وزارت بهداشت، رایگان‌شدن همه خدمات سرپایی و بستری کودکان زیر ۷سال در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با استناد به بند «الف» ماده ٩ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تازگی به بیمه‌های پایه ابلاغ شده است.

آخرین اخبار