موقعیت فعلی شما : خانه/

وقت های طلایی کودکان در اختیار تکنولوژی

امروزه استفاده از تکونولوژی و گوشی های هوشمند در اختیار کودکان نیز قرار گرفته که این تکنولوژی علاوه بر بی تحرکی و کاهش روابط اجتماعی سبب شده تا بسیاری از بازیهای کودکان نیز به فراموشی سپرده شوند.

آخرین اخبار