موقعیت فعلی شما : خانه/

در دوران حاملگی همسر ، شوهر خوبی باشید !

به گزارش کودک پرس پرس : دوران بارداری، دورانی است که نه تنها برای زنان بلکه برای مردان نیز ویژگی‌های خاص خود را داراست. مردان در طی ۹ ماه بارداری همسرانشان نیاز به آمادگی دارند. وظیفه پدری و پدر بودن از قبل از تولد شروع می شود. همان طور که مادر مواظب کودکی است که در شکم […]

آخرین اخبار