موقعیت فعلی شما : خانه/

واکنش پریناز ایزدیار به قتل اهورا

پریناز ایزدیار نسبت به قتل اهورا در اینستاگرام خود پیام تاسف باری گذاشت .

آخرین اخبار