موقعیت فعلی شما : خانه/

فرزندخواندگی ۷۵ کودک بی سرپرست در البرز

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: امسال ۷۵ کودک بصورت فرزندخوانده و امین موقت به خانواده ها در این استان سپرده شدند.

آخرین اخبار