موقعیت فعلی شما : خانه/

هیولای واقعی زیر تخت خواب+ تصاویر

توهمات بچگانه و ترس از هیولای زیر تخت خواب در یکی از روستاهای هند به حقیقت پیوست.

داستان های ترسناک برای بچه ها لازم است

یمحمدرضا شمس از نگارش قصه هایی در مورد هیولا و اشباح برای کودکان خبر داد و گفت: داستان های ترسناک به تخلیه هیجانات بچه ها کمک می کند.

آخرین اخبار