موقعیت فعلی شما : خانه/

ورود طرفداران هری‌پاتر به عصافروشی آقای ریچارد کارتر ممنوع!

فروش بالای کتاب «هری پاتر و کودک نفرین شده» باعث که فروشگاه‌ها به فروش تی‌شرت، کلاه و وسایل تبلیغاتی دیگر مربوط به این شخصیت داستانی اقدام کنند.

رونمایی ترجمه دیگری از «هری‌ پاتر و کودک نفرین شده»

«هری‌ پاتر و کودک نفرین شده» با ترجمه زهرا رمضانی در سالن انتشارات ایران فرهنگ رونمایی شد.

آخرین اخبار