موقعیت فعلی شما : خانه/

دعا برای نیک بختی کودک

دعای امام سجاد (ع) برای فرزندان: پروردگارا! با نگهداری فرزندانم و اصلاح (اخلاق و رفتار آنان) در جهت خواست من، و بهره مندیم از وجود آنان بر من منت بگذار.

آخرین اخبار