موقعیت فعلی شما : خانه/

مرز کودک آزاری و تنبیه کودک از سوی والدین از نگاه فقهی و حقوقی

مسئله کودک آزاری، به ویژه آزار کودک توسط والدین، یکی از معضلاتی است که در سال های اخیر نمود بیشتری در سطح جامعه داشته و سبب تشدید حساسیت های اجتماعی در این حوزه شده است.

آخرین اخبار