موقعیت فعلی شما : خانه/

اصفهان | ۸۰۰ کودک کار در استان شناسایی شدند

مدیر انجمن حمایت از کودکان ‌کار اصفهان، گفت: در حال ۸۰۰ کودک کار در اصفهان شناسایی شدند که تعداد ۲۵۰ نفر از آنها تاکنون مورد حمایت قرار گرفته‌اند، در جهت توانمندسازی این کودکان تلاش می‌شود برای حمایت تحصیلی آنها با کلاس سواد آموزی بررسی وضعیت تحصیل آنها را دنبال کنیم.

تقدیر از کودکان کار برگزیده در جام باشگاه های کتابخوانی

۲۴ کودک کار اصفهانی توانستند در قالب باشگاه کتابخوانی مهرودوستی، در چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی و در بین ۲۲ هزار باشگاه کتابخوانی از سراسر کشور، رتبه برگزیده برگزیده ها را کسب کنند.

آخرین اخبار