موقعیت فعلی شما : خانه/

۲۷ اثر در نخستین روز جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اجرا شده است

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از صبح روز دوشنبه پنجم مهرماه امسال در پارک شانو مریوان با اجرای نمایش کوچ آغاز شد.

آخرین اخبار