موقعیت فعلی شما : خانه/

تشکیل گروه نمایشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانی در چهارمحال و بختیاری

فرزاد رحیمی: گروه نمایشنامه‌خوانی برای توسعه فرهنگ دینی در این استان تشکیل شد.

آخرین اخبار