موقعیت فعلی شما : خانه/

نخستین روز مهر دانش آموزان آق گنبد در کنار دریاچه ارومیه

دانش آموزان ابتدایی روستای آق گنبد، نخستین روز مهر را در کنار دریاچه ارومیه با نقاشی و داستان نویسی از دریاچه سپری کردند.

آخرین اخبار