موقعیت فعلی شما : خانه/

اجرای طرح(نقاشی من، عروسک من)

محسن برجی مدیر اجتماعی شهرداری کرج از اجرای طرح «نقاشی من، عروسک من» برای اولین بار در کشور خبر داد.

آخرین اخبار