موقعیت فعلی شما : خانه/

معلم نمونه

از آنجا که میزان انسان هم، انسان است، ائمه هدی (ع) فرموده‌اند: «نحن موازین القسط» ما میزان انسانیم. پیامبر مصداق بارز یک مربی‌ شایسته است، او را ببینیم آنـگاه خود را تصدیق کنیم. پیامبر از مردم، با مردم و در میان مردم بود. مربی نیز نباید برای مردم حرف بزند بلکه باید با مردم حرف‌ بزند‌.فرق است بین گوینده‌ای که برای مردم سـخنرانی مـی‌کند و گوینده‌ای که با مردم سخن می‌گوید.

تاثیر اجتماع در رشد کودک

هدف آموزش به کودکان تنها یاد دادن اندیشه های کم و بیش عقلانی یا فضایل اخلاقی مانند راستگویی، شجاعت و… نیست. کارکرد یک فرد در اجتماع بسیار فراتر از این است افراد باید یاد بگیرند که مطابق الگوهای تعریف شده توسط ساختار تولیدی و مصرفی گروه و جامعه ای که در آن زندگی می کنند کار کنند و مصرف کنند.

تفاوت بچه های خجالتی و کودکان فاقد اعتماد به نفس

کودک خجالتی، کودکی درونگرا است که به‌طور معمول، این صفت بر اثر ارث از مادر و پدر و یا بی‌توجهی مادر و به‌خصوص در سنین بین ۱۴ تا ۳۶ ماهگی در او به‌وجود می‌آید…

دعا برای نیک بختی کودک

دعای امام سجاد (ع) برای فرزندان: پروردگارا! با نگهداری فرزندانم و اصلاح (اخلاق و رفتار آنان) در جهت خواست من، و بهره مندیم از وجود آنان بر من منت بگذار.

آخرین اخبار