موقعیت فعلی شما : خانه/

شهریه‌هایی نجومی برابر با دکترا در مهدهای پرستاره

در حال حاضر هزینه سپردن یک کودک به مهدهای پرستاره برای یک دوره 5 ساله حدود ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان است؛هزینه‌ای برابر با شهریه دکترا و جالب اینکه خانواده‌های بسیاری برای سپردن فرزندان خود به این مهدها، پشت نوبت هم می‌مانند.

آخرین اخبار