موقعیت فعلی شما : خانه/

دگرگونی های کودکان بعد از 6 سالگی

دختری هفت ساله دارم که از رفتارهای زشت دیگران سریع الگو برداری کرده و تقلید می کند.در مدرسه هم بیشتر جذب بچه هایی می شود که از خودش بزرگتر هستند و جدیدا هم خیلی لجباز و حرف گوش نکن شده است. لطفا یک راهکار اصلاحی به بنده بدهید.
مطالبی که بیان میکنید از ویژگی های طبیعی رشد کودکان در این سن است. من در ادامه توضیحات مختصری بر گرفته از کتاب تغذیه، تربیت و نگهداری کودک/دکتر بنیامین اسپاک ارایه می دهم تا متوجه شوید رفتارهای فرزندتان ناهنجار نیست بلکه از ویژگی های رشدی وی است

والدین روزهای آغازین مدرسه را جدی نگیرید

دانش‌آموزان اول ابتدایی چون برای نخستین بار است که در جمع قرار می‌گیرند از استرس و اضطراب برخوردار هستند

چرا کودکان دزدی می‌کنند؟

از مسائل مهم تعلیم و تربیت و از مشکلات آن مساله دزدی کودکان است. این امر برای بسیاری از خانواده‌ها، مدرسه‌ها و کارگاه‌ها مسأله ساز و بحث‌انگیز است و توجه نهادهای تربیتی گوناگون و نیز دستگاه قضایی در جامعه‌ای را به خود جلب کرده است. مادر مواردی کودکانی را می‌بینیم که خود خوردنی‌ها یا اسباب‌بازی و وسائل دیگری را که از آن خودشان نیست به خانه می‌آورند و آن در گوشه‌ای مخفی می‌سازند.

تفاوت خیالبافی و دروغگویی کودکان

اکثر والدین از این شکایت دارند که فرزندانشان ، با وجود اینکه از هیچگونه رسیدگی در تربیت وی قصوری سر نمی زند دروغگو بار آمده یا مغلطه و اغراق می کنند.

بدرفتاری با فرزند تازه تولد یافته

پسر 5 ساله ام، با برادر کوچک تازه متولد شده اش بسیار بدرفتاری می کند. علت چیست و چگونه باید این مشکل را از بین برد ؟

راههای مقابله با حسد کودکان

حسد یک ضعف روانی و اخلاقی است. زیر بنای حسد، بنای حسد، تمایل انسان به کسب امتیازات و کمال است.

چگونگی برخورد با فرزند غیر مسئول

در مقابل مسؤولیت ناپذیری فرزندان چگونه برخورد کنیم ؟

مقابله با انگشت مکیدن در کودک

حتماً در اطراف خود با کودکانی مواجه شده‌اید که دست خود را می‌مکند و والدین نیز همه گونه تمهیدات را برای ترک این عادت به کار می‌برند، ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسند.

آخرین اخبار