موقعیت فعلی شما : خانه/

ستیزه‌جویی نوجوان یک فرصت است/ کمبود شدید مراکز تربیتی نوجوانان

کارشناس مسائل تربیتی عزت بخشی به نوجوانان را عامل مهم در تربیت دانست و گفت: ستیزه‌جویی نوجوان می‌تواند یک فرصت برای استفاده از نیروی نوجوان در راه سازندگی کشور باشد.

عوامل پرخاشگری نوجوانان

کارشناس مسائل تربیتی گفت: از لحاظ دینی نوجوان یعنی تکیه‌گاه و بازوی کمکی خانواده و یک مشاور خوب برای والدین، ولی این موضوع مشروط به تربیت صحیح است و اگر این تربیت صحیح وجود نداشته باشد نوجوان تبدیل به یک معضل در خانه و خانواده خواهد شد.

مشاوره تربیت اسلامی فرزندان در اپلیکیشن پرسمان کودک و نوجوان+ دانلود

نرم‌افزار پرسمان کودک برگرفته از سخنان کارشناسی حجت الاسلام تراشیون است؛ پدران و مادران می‌توانند با استفاده از این برنامه تربیت فرزندان خود را با روش‌ها و مشاوره‌های کاربردی این کارشناس مسائل تربیتی پیش ببرند.

آخرین اخبار