برچسب : مریم جلالی
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 11, 1399
جلالی: شعر موفق باید کودک و جامعه را با واقعیت پیوند دهد

مریم جلالی در کارگاه شعر کودک گفت: اگر شعر بتواند پل پیوند با واقعیت را بین کودک و جامعه ایجاد کند کار موفقی است.