موقعیت فعلی شما : خانه/

با مراجعه زوج ها به مرکزهای مشاوره ژنتیک معلول زایی کاهش یافت

انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال های اخیر معلول زایی به ویژه در بین زوج های جوان در نتیجه مراجعه آنها به مراکز مشاوره ژنتیک کاهش یافته است.

آخرین اخبار