موقعیت فعلی شما : خانه/

همایش آموزشی مراقبت های جنسی کودکان و نوجوانان برای اولیا دانش آموزان روستای قمصر

با توجه به درخواست اولیا دانش آموزان و طبق برنامه های فرهنگی دهیاری قمصر ، همایش آموزش به اولیا دانش آموزان روستا در خصوص مسائل و مشکلات رفتاری جنسی موجود در کودکان و نوجوانان با سخنرانی دکتر صالحی عضو انجمن روانشانسی اسلامی و دکتری تخصصی درمان کودک و نوجوان ، به همت دهیاری و شورای اسلامی قمصر و با مشارکت مدیران مدارس روستای برگزار گردید.

اولویت‌های مهم مدیران مدارس ابتدایی،شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل است

محمد محسنی معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش رودان گفت: شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و انسداد مبادی بی‌سوادی از اولویت‌های امور اجرایی مدیران قرار گیرد.

آخرین اخبار