موقعیت فعلی شما : خانه/

در حال بررسی بودن واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال

مدیر دفتر کنترل بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: بازگشایی مدارس فقط منوط به تزریق واکسن نیست و شرایط دیگری حائز اهمیت است.

آخرین اخبار