موقعیت فعلی شما : خانه/

تهران | بررسی جزئیات ساخت «مدرسه کودکان کار»

مدیرعامل بنیاد برکت درباره آخرین وضعیت ساخت مدارس «برکت خورشید» برای کودکان کار در تهران اظهار کرد: برای ساخت این مدرسه در حال جایابی و تعیین محل ساخت هستیم.

آخرین اخبار