موقعیت فعلی شما : خانه/

نشست ارتقای کتاب کودک برگزار می‌شود

به گزارش کودک پرس   , این نشست با حضور ناشران کودک و نوجوان برگزار خواهد شد و موضوع نقد و بررسی در نخستین نشست نقد و بررسی ارتقای کتاب کودک و نوجوان، مجموعه کتاب‌های شعر و شکر که در انتشارات پیدایش منتشر شده است. مصطفی رحماندوست، ناصر کشاورز، شکوه قاسم‌نیا، اسدالله شعبانی، افسانه شعبان‌نژاد و چند […]

آخرین اخبار